Struktur er et værktøj

Struktur er et værktøj

Om os

Jeg er gift med en mand der rejser meget. Sammen har vi tre børn, og derfor har det krævet nøje tilrettelagt struktur og orden, hvis alle ender skulle mødes. Den rette struktur er et værktøj, der giver muligheder.

Med afsæt i min faglig baggrund på kontor hvor kundeservice og overholdelse af deadlines gennem mange år har haft 1. prioritet, kombineret med stor menneskelig interesse og indsigt har dette gjort mig i stand til at tilbyde en række services indenfor hovedområderne struktur, service og assistance.

Mit engagement er styret af interesse. Jeg har aldrig læst mig til løsninger; jeg handler i overensstemmelse med min sunde fornuft, udtalte ordenssans og solide overblik. Det har givet mig – og dem omkring mig – overskud i hverdagen.

Grundværdier som ærlighed, pligtopfyldelse og respekt for andre mennesker er en naturlig del af mig.